City House, Odense

Ventilationsautomatik samt indregulering af 149 lejligheder.

Opstart marts 2020.

Udførsel af Ventilationsautomatik samt indregulering for Bravida.